امروزه از برترین شاخص های پیشرفت علمی ، هر جامعه ای چگونگی توجه به سلامت روان افراد جامعه و برخورداری از برنامه های جامع پژوهشی ، آموزشی و حمایتی برای تمامی افراد جامعه در گستره حیات است. بدون تردید در جامعه ایران اسلامی ، نیز تلاش های فراوانی در این زمینه مهم صورت پذیرفته است، هرچند با عنایت به برنامه های جهانی و فعالیت های انجام شده برای افراد اعم از کودکان ، نوجوانان ، جوانان و....در کشورهای پیشرفته به ویژه در حوزه های پژوهشی ، آموزشی ، حمایتی و رفاهی و خدمات روانشناختی و مشاوره ای فاصله قابل توجهی بین وضعیت موجود در جامعه ما و وضعیت مطلوب مشاهده می شود. در همین راستا ما معتقدیم که در قلمرو علوم انسانی ، به ویژه حوزه مطالعات روانشناختی کاربردی گفتنی های علمی بدیع و نوین فراوانند و ما به سهم خود یافته های بسیار جدیدی را می توانیم صورت بندی و به جهان عرضه کنیم . علوم روانشناختی فسحت میدان تطبیقی است که جهان کنونی خواستار آنهاست . آیا نباید سرانجام دست در دست از سنگلاخ بی حاصل کنونی ، حتی اگر زخمی هم شده باشیم ، با شتاب بگذریم و کاروان علمی خود را با دگرگون کردن آموزش و پژوهش از این عقیم ماندگی و نومیدی به سوی پویندگی و امید به آینده و فرآفرینی های که امکان تحقق آنها را داریم سوق دهیم ؟ در هاله چنین امیدی  این نامه را باز می کنیم تا بانگ این قافله را به گوش مشتاقان برسانیم . پژوهش ، در زمینه علوم انسانی به ویژه زمینه روانشناسی کاربردی مانند سایر علوم ، بررسی نظامداری برای یافتن جوابهای مساله است.

برآورد نمودن موثر و کارآمد نیازمندی های پژوهشی ،مشاوره ای ،آموزشی و اطلاع رسانی در زمینه روانشناختی کاربردی ،با تکیه بر نیازسنجی، تحقیقات ،پژوهش ،تولید و نشر علوم و دانش های مرتبط با حوزه های مختلف علوم انسانی و مبتنی بر فناوری های نوین ،که این امر هم خاستگاه تمامی نهادها و سازمانها.....می باشد. بر این اساس می توان نیازها و اولویت های که در زمینه انسانی مطرح است را در تمامی ادارات ، صنایع ، سازمانها و سایر نهادهای دولتی و غیر دولتی را شناسایی نمود و جهت حل و پیشبرد آن به عنوان مساله پژوهشی در اختیار دانشجویان تحصیلات تکمیلی قرار داد.بدین وسیله می توانیم بسیاری از مساله های انسانی که نیروی محرک و اصلی هر ساختار می باشند شناسایی شوند و با پیشنهادهای کاربردی و عملی شرایط مشکلات انسانی کاسته شود، این مهم در بهره وری ساختارها صنعتی ،اداری ،دولتی و غیر دولتی بسیار راه گشاه می باشد. از جمله :

1- بررسی مطالعات نوین و کاربردی ، روزآمد نمودن و اشاعه دانش در حوزه های روانشناختی منابع  انسانی.

2- جذب و انجام پروژه های پژوهشی، مشاوره ای و آموزشی برای مجموعه نهادها و سازمانهای صنعتی و غیر صنعتی در حوزه روانشناختی.

3- بررسی چگونگی افزایش سطح توانمندی ها ، ظرفیت ها و قابلیت ها سرمایه انسانی بر اساس پژوهش های حوزه روانشناختی که این مهم در بسیاری از سازمانهای صنعتی و غیر صنعتی نادیده گرفته می شود.

4-  شناسایی مولفه های نظام اخلاق اجتماعی مبتنی بر اصول و ارزش‏های اسلامی- ایرانی با هدف تقویت منابع انسانی.

5- تحلیل و نظریه‏پردازی در زمینه علوم انسانی با تاکید بر منابع اصلی( قرآن کریم، سیره ائمه معصومین)  اسناد بالا دستی ( قانون اساسی، رهنمودها و فرامین امام(ره) و مقام معظم رهبری، سند چشم انداز ۱۴۰۴ نقشه جامع علمی کاربردی و…) با هدف تحقق و استمرار مرجعیت علمی.

6- تبیین، تحلیل، تشریح از منظر روانشناختی و بررسی نحوه اجرایی نمودن ایده علم بومی با هدف ترویج و استقرار آن در حوزه داخلی و معرفی آن به کل جامعه.

5- شناخت وتعریف و گسترش مطالعات میان رشته‏ای متناسب با شرایط و مقتضیات کشور در چشم انداز ۱۴۰۴

6- نظریه پردازی و طراحی در خصوص وضعیت علوم انسانی در موقعیت اقتصاد مقاومتی با هدف شناسایی مشکلات احتمالی، طراحی راه حل برای مقابله با آنان از منظر روانشناختی.

7- شناسایی عوامل تهدید کننده روانی ازجمله تنیدگی شغلی ،نارضایتی شغلی ، تاب آوری.......در بین منابع انسانی در سازمان و ارایه راهکارهای مناسب جهت مرتفع نمودن و پیشگیری و ارتقای همگرایی. با بررسی بعمل آمده با توجه به نوین بودن این گستره  مراکز دانش بنیان در حوزه علوم انسانی به صورت خاص زمینه روانشناختی در سطح دانشگاه آزاد اسلامی درکشور چنین مرکزی وجود ندارد و حتی در سطح دانشگاه های دولتی کشور نیز چنین مرکزی وجود ندارد. اما برخی از مراکز و انجمن ها مانند 1- سازمان نظام روانشناسی ایران 2- انجمن روانشناسی ایران 3- انجمن کودکان استثنایی ایران 4- جهاد دانشگاهی 5- پژوهشکده علوم انسانی 6- مرکزالگوی خانواده ....برخی اهداف علمی را دنبال می نمایند که خوشبختانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه مجوز فعالیت آنان اخذ نموده که انشااله در قالب طرح دانش بنیان نیرومند تر اهداف طراحی شده دنبال خواهد شد. لازم به یادآوری است که در غرب کشور و حتی ایران مرکزی که خاص در زمینه روانشناختی کاربردی باشد وجود ندارد.این مهم در غرب کشور با توجه به نیاز نیروی انسانی مولد در زمینه های کشاورزی ، صنعتی.....می تواند بسیار تاثیر گزار باشد به عبارت دیگر با ارایه خدمات پژوهشی ، آموزشی ....به مردم شریف استان به ویژه کودکان و نوجوانان....می توان آینده کشور عزیزمان ایران را در مسیر تعالی و پیشرفت پیش بینی نمود. زیرا شناسایی ظرفیت و قابلیت های روانی - فردی در تمام امور در دنیا مورد عنایت ویژه می باشد.

مرکز تحقیقات تازه های روانشناختی کاربردی با انعقاد تفاهم‌نامه، علمی ، پژوهشی و آموزشی با سازمانها و نهاد های دولتی و غیر دولتی صنعتی و غیر صنعتی به صورت مستقیم و غیر مستقیم می تواند نقش موثری ایفا نماید. بسیار واضح و مبرهن است، از مهم ترین و اساسی ترین مولفه ها در پیشرفت تمام ارکان جامعه وجود و حضور نیروی انسانی، سالم ، صالح، مسولیت پذیر ....ودارای سلامت روان است.به عبارت دیگر اگر اجزای یک ساختار سازمان یا صنعت(نیروی انسانی اعم از مدیران ، کارکنان ،.....) از مشکلات روانشناختی از جمله بی انگیزه بودن، نا امید بودن ، دلزده بودن، حتی در ساختار خانوادهایشان مشکلاتی داشته باشند آن ساختار یا سازمان نمی تواند توان موجود خود را به منصه ظهور برساند.بنابراین یافته های روانشناختی کاربردی می تواند از بسیاری  مشکلات که نیروی انسانی سازمانها و نهادها در معرض آن قرار دارند پیشگیری نماید. همچنین با شناسایی نیازهای روانی ، اجتماعی ، نیروی انسانی و در اختیار قراردادن آن برنامه ریزان  و مسولین  می توان در ارتقای توان سازمان ها و نهادها نقش موثر ایفا نمود. در ادامه به برخی برنامه های پیش بینی شده اشاره می شود.

1- زمینه‌سازی ارتباط سازمانها ...با حوزه روانشناختی کاربردی به¬منظور استفادۀ هرچه بیشتر سازمان های دولتی و غیر دولتی بخش صنعت از ظرفیت‌های پژوهشی حوزۀ علوم انسانی؛ حرکت به¬سمت هم‌افزایی علمی – تخصصی در سطح ملی و کمک به توسعۀ علمی کشور و تحقق اهداف سند چشم‌انداز کشور و نقشۀ جامع علمی کشور؛ یعنی ارتقای سلامت روانی تک تک افراد جامعه.

2-  تعمیق و گسترش همکاری‌ها و انجام فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی و نیز ارائۀ خدمات تخصصی مورد نیاز و زمینه‌سازی گسترش ارتباطات فعال و موثر متقابل از طریق نشست‌های مشترک برای تبادل نظر در امور انسانی.

3- همکاری همه جانبه به ¬منظور تربیت و آموزش نیروی انسانی سالم و دارای سلامت روان مورد نیاز صنعت ؛ همچنین همکاری در ایجاد وفاق صنعتی و سازمانی کارکنان در بعد روانشناختی در صنعت ازجمله ارتباط موثر....

4- همکاری و مشارکت در برگزاری سخنرانی‌ها، میزگردها و همایش‌های مورد توافق طرفین؛ همچنین همکاری در زمینه تهیۀ پیوست‌های فرهنگی، اجتماعی و روانشناختی برای طرح‌های مختلف صنعتی.

5- برنامه‌ریزی و برگزاری کارگاه‌های آموزشی و نمایشگاه دستاوردهای علمی و پژوهشی در موضو¬ع¬های مورد علاقۀ طرفین.

4-  امروزه دانش روانشناختی در شناخت بازار نقش موثری ایفا می نماید ،بنابراین سازمانها و نهادهای صنعتی کوچک و بزرگ می توانند از این دانش جهت شناسایی و بکارگیری نیروی انسانی کارآمد، شناخت بازار و ارتباط موثر با مشتریان،..... استفاده مناسب بعمل خواهد آمد.

از مهمترین راهبردهای مناسب و کارآمد برای تحقق اهداف عالیه دانشگاه تاسیس مراکز تحقیقاتی است که گروه روانشناسی با توجه به اینکه از پتانسیل مناسبی برخوردار است می تواند نقش موثری در آموزش افراد جامعه ایفا نمایید. نظر به توان موجود نرم افزاری و سخت افزاری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه از جمله :

1-  وجود ، نیروهای کارآمد و متخصص و فضای مناسب آموزشی و مجهز به تکنولوژی آموزشی

2-  فعال بودن رشته های تحصیلی از سطح کارشناسی ، ارشد و دکتری در هفت رشته و بیش از 3000 عضو دانشجو همچنین ارتباط با فارغ التحصیلان

3-  تاسیس نخستین شعبه درجه یک انجمن روانشناسی ایران (دارایی 3000 عضو)

4-  تاسیس نخستین شعبه درجه یک انجمن روانشناسی کودکان استثنایی ایران

5-  راه اندازی و اخذ مجوز مرکز خدمات روانشناختی ومشاوره از سوی سازمان نظام روانشناسی

6-  راه اندازی آزمایشگاه روانشناختی با تجهیزات و امکانات روانسنجی کامل

7-  تاسیس و راه اندازی ویژه نامه خانواده و کودک استثنایی با امتیاز ISC

8-  اقدام به اخذ مجوز و تلاش برای راه اندازی مهد کودک تخصصی

9-  همکاری با مراکز علمی استان همچون مرکز پیشگیری اعتیاد ، اختلال خواب ....

10-  برگزاری همایش های ملی و منطقه ای متعدد طی سال های گذشته در واحد کرمانشاه از جمله روانشناسی و خانواده، حافظه فعال، همایش سراسری مشاوره و ...

11-  اخذ تفاهم نامه با مراکز و سازمان های مختلف دولتی و غیر دولتی....جهت تامین برنامه های آموزشی

می توان به امر مهم آموزش در قالب کارگاهای آموزشی ، گردهمایی علمی ، همایش ،......پرداخت.   کیوان کاکابرایی

نظر به اهمیت پژوهش علمی که دانشی است کلی و نظامدار که از روی قضایای معینی هماهنگ با اصول کلی استنتاج می شود، به عبارت دیگر پژوهش علمی تلاشی است نظامدار برای پاسخ دادن به پرسشهای خاصی که حل شدنی باشند ، اما نتوان فوری و با سرعت بدانها جواب داد، از جمله

  1. چگونه می توانیم درباره جنبه هایی روانی از تجارب انسانی ازجمله ،اجتماعی ، سیاسی ، اقتصادی، و روانشناختی ،اطلاعات معتبر به دست آوریم؟
  2. پژوهش های علمی چگونه می تواند در درک پدیده های مانند بیکاری ، تورم ، بورکراسی ، انحرافات اخلاقی ، بزهکاری ، آسیب های اجتماعی ، استحکام نهاد خانواده ، خودشکوفایی و ....ارزشمند باشد؟

بدون شک یافتن پاسخ برای پرسش های مهم و بنیادی مطرح شده و بررسی آن از جنبه های کاربردی نیازمند انجام پژوهش علمی می باشد، بنابراین می توان اظهار نمود وظیفه علم و پژوهش های روانشناختی نیز کشف ، یادگیری واقعیت ها ، پیشبرد دانش روانشناختی کاربردی به منظور ، شناسایی مشکلات ، اقدامات بهنگام ، بهزیستی ، بهسازی و بهبود وضعیت آدمی است

پس از وقفه شش ساله مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه فعالیت خویش را از سر گرفت قابل توجه همراهان ارجمند مجوز این مرکز شش سال پیش اخذ گردید و دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه اولین دانشگاهی بود که مجوز خدمات روانشناسی و مشاوره را از سوی سازمان نظام روان شناسی دریافت کرد حال با داشتن این تجربه تلخ عزم ها جزم گردیده تا این مرکز فعالیت های خدماتی و اموزشی خویش را از سر خواهد گرفت. این هدف مقدس و مهم نیازمند همراهی شما علاقه مندان است علاقه مندان مسولیت پذیر و دلسوز تا بدین وسیله بتوانیم بدور از هرگونه نگاه منفعت طلبانه و فقط جهت اعتلا بهزیستی جامعه گامی موثر برداریم.

در پایان لازم است اشاره شود که در حال حاضر کشورهای پیشرفته رمز موفقیت هر ساختار و سازمانی را داشتن نیروی انسانی دارای سلامت روان می دانند، بنابراین از دادهای روانشاختی کاربردی در امر پیشگیری و شناسایی.....و درمان مشکلات روانی - اجتماعی و سازمانی نیروی انسانی خود ، به نحو مطلوب و مناسب بهره برداری می کنند.

 

 

 

 

 

 


مرکزخدمات روانشناسی و مشاوره دانشگاه ازاد اسلامی واحد کرمانشاه